Annonser

Annonser

Ved å annonsere i Stat & Styring når du ut til et stort antall lesere innen statlig administrasjon, universiteter og høgskoler, politisk ledelse og andre sentrale forsknings- og forvaltningsinstitusjoner. Du når også mange privatabonnenter som interesserer seg for nettopp ditt fagfelt, både i Norge og i Norden.

Med over 30000 nedlastninger i 2020 er Stat & Styring et av de mest leste tidsskriftene våre.

Du kan ta direkte kontakt med Universitetsforlagets annonseansvarlig, Jelena Doublinskaia, enten på e-post jelena.doublinskaia@universitetsforlaget.no eller på telefon 480 03 031.

Se våre annonsepriser og formater her.

Scroll to Top