Annonser i Stat & Styring

Stat & Styring er det viktigste tidsskriftet og nettstedet for den sentrale offentlige forvaltningen. Vi leses spesielt av ledere, mellomledere og fagfolk i departementene, direktoratene og de ytre etatene.

Vi tar i mot annonser om stillinger i offentlig sektor. Langsiktige annonsører vil være en fordel både for oss og for brukerne.

Ta kontakt: annonser@statogstyring.no eller  48 00 30 31.

Prisene under er basert på elektronisk levering av ferdig original i oppgitt pixel-format. Prisene er oppgitt i NOK, og mva. kommer i tillegg. Fristen for å sende inn annonsemateriell er en uke før publiseringsdato.

Priser og format: 

 

Priser (uke)

Annonseformat

Banner, øverst

kr. 4500,-

618 px x 206 px

Banner, midten

kr. 4000,-

618 px x 206 px

 

 

Scroll to Top