Annonser i Stat & Styring

Stat & Styring er det viktigste tidsskriftet og nettstedet for den sentrale offentlige forvaltningen. Vi leses spesielt av ledere, mellomledere og fagfolk i departementene, direktoratene og de ytre etatene.

Vi tar i mot annonser om stillinger i offentlig sektor. Langsiktige annonsører vil være en fordel både for oss og for brukerne.

Ta kontakt med redaksjonen: annonser@statogstyring.no

Scroll to Top