Stat & Styring

Tidsskriftet Stat & Styring kommer ut 4 ganger i året. Det inneholder faglige artikler, reportasjer og kommentarer om  aktuelle problemstillinger i offentlig sektor. Tidsskriftet er faglig og partipolitisk uavhengig, og redigeres etter prinsippene i Redaktørplakaten.

Du kan lese den digitale utgaven av tidsskriftet på www.idunn.no/ts/stat. Jobber du i et departement eller andre offentlige etater har du sannsynligvis tilgang til den digitale versjonen av tidsskriftet.

Universitetsforlaget utgir Stat & Styring, med finansiering fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  

 

Redaktør: Arild Aspøy

Redaksjonsråd: Petter Skarheim, Eivor Bremer Nebben, Wibecke Høgsveen, Carlo Thomsen, Kristoffer Kolltveit

Abonner på Stat & Styring