Ingen reformpause

Den nye regjeringsplattformen bruker ordet reform like mange ganger som den forrige plattformen. Dermed forsterkes tilsynelatende reformtempoet. Og noe har den nye regjeringen lært av tabbene med de pågående reformene.

Skandaløse forventninger

"Du visste at et var risiko i dette prosjektet, hvorfor startet du det da?" Dette spørsmålet fikk NAV-sjefen av en stortingsrepresentant. Og det gjorde et sterkt inntrykk på ham at et medlem av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitè ikke forsto risiko.

Dårlig planlagte reformer

Store reformer blir ikke så godt utredet som de burde, på grunn av politiske hensyn. Dette var en av flere åpenhjertige uttalelser fra topplederen i Justis- og beredskapsdepartementet på en konferanse nylig.

Misforstått lojalitet i departementene

Det er bedre å legge fram politisk uspiselige forslag som irriterer statsråden, enn å sminke forslag slik man tror statsråden vil ha dem. Det er en av påstandene i en artikkel av en tidligere toppbyråkrat i regjeringsapparatet.

Tidstyvjakten fungerte delvis

Regjeringens store jakt på tidstyver inspirerte mange byråkrater, men fant ikke så mange tidstyver. Det viser en fersk evaluering av tidstyvprosjektet, som skulle være et av regjeringens viktigste virkemidler for å gjøre byråkratiet mindre byråkratisk.

Stat mot marked. Igjen.

Staten er blitt for stor og den tar markedsandeler fra private aktører. Dette er hovedpåstanden i teknologi-industriens angrep på offentlig sektor. Så er spørsmålet om påstanden stemmer.

Foreslår eget departement for lavutslipp

Foreslår eget departement for lavutslippUniversitetsavisaDette kan gjøres trinnvis, ved at man i første omgang oppretter en lavutslippsminister uten portefølje, med sete ved Statsministerens kontor, med sikte på å utstyre vedkommende…