Forgjeves utvalgsarbeid

Mye arbeid i offentlige utvalg er forgjeves, fordi forslagene fra slike utvalg ofte ikke får politisk gjennomslag. En grunn kan være at de er for sterkt politisk og byråkratisk styrt.

Politikere som investorer?

Den norske staten lever godt av avkastningene fra flere vellykkede fond. Nå vil opposisjonspartiene investere enorme summer i flere statlige fond. Hvor klokt er det at politikerne velger mål og retning for statlige investeringer?

Fagfolkenes makt og avmakt

Koronakrisen har vist i hvor stor grad den politiske kontrollen over faglige råd dominerer de tilstandene vi lever i nå. Hvilke strategier kan egentlig fagfolk egentlig følge for å legitimere sin virksomhet i en tid med sterk politisk styring?

Hvor dypt stikker distriktsopprøret?

Motstanden mot sentralstyrt politikk er nå en av de sterkeste tendsene i norsk politikk. Innflytelsen til de spontane, men velorganiserte motstandsbevegelsene mot blant annet vindkraft og bompenger vil prege politikere og byråkrater i lang tid.

De (u)følsomme byråkratene

Byråkraters følelse for hva som er politisk gangbart blir sannsynligvis kritisert like ofte som den blir hyllet. Hvis den  politiske følsomheten er for sterk, kan det indikere feighet. Er den for svak, kan mye arbeid være forgjeves.