Norsk forvaltning i krise?

Forvaltningslederes vurdering av befolkningens tillit til forvaltningen. Kilde: COCOPS – Norsk forvaltning er ein avvikar i internasjonal samanheng. Men vi er ikkje i noko krise i Noreg. Toppleiarane i forvaltninga…

Stabil styring og rettigheter

– Vi trenger et dokument som har høyere status enn vanlig lovgivning, professor i samfunnsøkonomi Aanund Hylland. S&S: Hva skal vi med Grunnloven? – Grunnloven skal sikre stabilitet i statslivet…

En pragmatisk grunnlov

– Eidsvollsmennenes pragmatisme er en av grunnene til at Grunnloven fungerer, sier Ola Mestad, juss-professor og leder av forskningskomiteen for Grunnlovsjubileet. Av Erik Lundesgaard S&S: Hva skal vi med Grunnloven?…

Tja til kommunereform!

  Hvor vellykket den danske kommunereformen av 2007 er omdiskutert. Vi har intervjuet statsviter Kurt Houlberg som forsker på den danske reformen. Av Aase Mathe Horrigmo To begrunnelser sto sentralt…