Sjekk motivasjonen!

Arbeidsgivere i offentlig sektor må sjekke motivasjonen til folk de ansetter bedre. Positive holdninger og verdier forbundet med å hjelpe andre og tjene samfunnet er avgjørende for en god innsats.

Evaluering og makt

Evalueringsprisen 2015 gikk til den store NAV-evalueringen, som lovprises og samtidig stemples som ubrukelig. Evalueringer av både NAV-reformen og utdanningsreformer viser at avstanden til oppdragsgiver er avgjørende for hvordan evalueringer styres og hvilken innflytelse den faktisk får.

Formet av omkamper

I en ny bok oppsummeres for første gang alle evalueringene av NAV-reformen. Det påvises hvordan NAV-reformen som Stortinget vedtok, er vidt forskjellig fra NAV-reformen som faktisk er gjennomført.

Byråkrater på skolebenken

Et utvidet perspektiv på styring av statlige etater, og styrket evne til å analysere og gjennomføre denne styringen. Det lover et nytt studium ved UiO som er skreddersydd for byråkrater.

Rekord i målstyring

Forskningsrådet har sannsynligvis satt ny rekord i antall mål som er blitt tildelt en etat fra eierdepartementene. 500 mål har Produktivitets-kommisjonen kartlagt.

Koordinering møtte veggen

Et forsøk på koordinering av forskningspolitikken har møtt veggen, foreløpig. Det viser seg å være store problemer med å koordinere forskningsbevilgningene fra 15 departementer fordi den tradisjonelle sektorstyringen av norsk forskning hindrer det.