Forvaltningens kamp mot offentlighet

I en ny bok fortelles historien om da embedsmennene kjempet mot større innsyn fra Stortinget og allmennheten. Byråkratene argumenterte med tids- og effektivitetstap hvis offentligheten fikk innsyn i saksbehandlingen. Mange vil idag hevde at de fikk rett.

Regjeringens viktigste rådgiver

Regjeringens fremste rådgiver i forvaltningspolitikken er sannsynligvis OECD. I årets budsjett vil regjeringen følge 8 av organisasjonens 22 råd til hvordan offentlig forvaltning i Norge kan reformeres.

Samproduksjon av tjenester

- I framtiden vil vi se mer miks mellom offentlige virksomheter, private bedrifter, frivillige organisasjoner og borgere. Samproduksjon er en ny styringsmodell som bringer alle ressurser i spill for å skape en ønsket forandring.

Omstridte notater

Debatten om de såkalte fraksjonsnotatene fortsetter. Aftenposten omtaler i dag oppslaget i Stat & Styrings siste nummer, hvor professor Fredrik Sejersted skriver at f-notatene er tegn på at politiseringen av embetsverket har krysset grensen for det som er legitimt.

– Ikke legitim politisering

De såkalte Fraksjonsnotatene er tegn på at politiseringen av embetsverket har krysset grensen for det som er legitimt, skriver professor Fredrik Sejersted i siste nummer av Stat & Styring. F-notater ble mye brukt av Stoltenberg-regjeringen, men det er uklart hvordan den nye regjeringen vil bruke slike dokumenter.

Mange flere ansatte i regjeringskvartalet

Det vil bli flere ansatte i departementene enn det utrederne av nytt regjeringskvartal forutså. Dette er en av konklusjonene i rapporten fra konsulentene som har kvalitetssikret fjorårets rapport om et fremtidig regjeringskvartal

Europeisk motbakke

Innlederne på Partnerforums høstkonferanse 2013 om internasjonaliseringens dilemmaer var samstemte om at Norge må ta forholdet til Europa mer på alvor.- Europapolitikk er motbakkeløp, sa Nupi-direktør Ulf Sverdrup.

Europapolitikken europeiseres

Den nye regjeringen vil bygge sin politikk på et forpliktende internasjonalt samarbeid også overfor EU. Det er opprettet en egen statsrådspost med ansvaret for samordningen av reg jeringens europapolitikk ved…

Grunnloven gir staten legitimitet

 – På noen områder skjer det en rettsutvikling som utfordrer grunnlovsbestemmelsene, sier stortingsrepresentant Michael Tetzschner (H). Av Erik Lundesgaard S&S: Hva skal vi med Grunnloven? – Hvordan staten styres er…