Ukeavisen ledelse

Ukeavisen ledelse, 15.1.2016

“Enkelte har også pekt på at tiden for store reformer
er forbi. Nå er det kontinuerlig forbedring
a la nettselskapene i Silicon Valley som gjelder.
Professor ved universitetet i Bergen, Per Lægreid,
mener det kan være en mer fruktbar vei å unngå
«big bang»-reformer i situasjoner der kunnskapsgrunnlaget
om reformene er mangelfullt, skriver
Stat og Styring.

I slike situasjoner kan det være en
bedre statregi å satse på små reformtiltak, eksperimentering
og læring underveis, mener han.”

Scroll to Top