Stordata presser grensene

«Big data» er i ferd med å skape teknisk revolusjon i offentlig sektor. Mer og bedre bruk av slike data kan gi enorme gevinster for åpenhet og effektivitet, men hvor langt er vi villig til å presse personvernet?

Kreative kjøp

Offentlige anskaffelser er i sterk endring og vil bli et strategisk viktig verktøy. Ekspertene mener staten i større grad må bruke anbud til å skape kreative, offentlige løsninger. Men først må offentlige virksomheter overvinne fryktkultur og samarbeidsproblemer.